Актуелности

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМA ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА

Правилник о изменама и допунамa правилника о условима за обављање послова оверавања мерила објављен је 5. јуна 2012. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/12 и ступио је нa снагу 13. јуна 2012. године, при чему овај правилник почиње да се примењује 13. септембра 2012. године.

Овим правилником измењени су услови за обављање послова оверавања мерила који се тичу броја запослених и њиховог искуства, као и у вези са коришћењем просторија и изнајмиљивањем опреме.

Пречишћен текст Правилника