Актуелности

Одржан састанак Преговарачке групе за слободно кретање робе (ПГ1) са Националним конвентом о ЕУ

Дана 8. марта 2023. године, руководство ПГ1 одржало је састанак са представницима цивилног друштва- Националним конвентом о ЕУ, представницима Министарства за европске интеграције и Привредне коморе Србије.

Никола Витас, в.д. помоћника министра, председник ПГ1, известио је све присутне о стању у ПГ1 и истакао да је у јануару 2023. године достављено позитивно мишљење ЕК на стратешка документа у оквиру ПГ1, након чега је дао реч сарадницима који су ближе презентовали стратешка документа, упознали присутне о процедури припреме и усвајања стратешких документа на Влади РС, као и о обавези ажурирања рокова у АП.