Актуелности

IPA19 – EU4BE пројекат - „ почетак рада на припреми нове Стратегије ИК“

почетак рада на припреми нове Стратегије ИК

Дана 17. априла 2024. године у Сектору за квалитет и безбедност производа одржан је (Kick off), почетни састанак којим је покренута иницјална фаза другог дела пројекта “Инфраструктура квалитета, фактор развоја конкурентности – припремне активности за унапређење стратешког и законодавног оквира”  - IPA 2019 EU4BE “који спроводи Светска банка у сарадњи са Министарством привреде.

На састанку су поред представника Министарства привреде учествовали чланови пројектног тима Светске банке, представници институција инфраструктуре квалитета (Института за стандардизацију, Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале), као и представници Републичког секретаријата за јавне политике.

Представљене су предстојеће пројектне активности у вези писања Стратегије инфраструктуре квалитета за период 2024-2030. и разматран је План рада за наредни период.