Актуелности

Водич за примену Правилника о безбедности лифтова

Објављен водич за примену Правилника о безбедности лифтова

Водич је припремљен са циљем да помогне свим привредним субјектима, власницима лифтова и другим заинтересованим странама на које се односи нови правилник.

Водич не представља тумачење Правилника, већ је намењен заинтересованим странама, са циљем да олакша примену.

Урађен је у формату спремном за штампу и може се слободно преузети.

Планирано је редовно ажурирање Водича ради додавања информација о актуелним питањима.

Позивамо читаоце да доставе сугестије и коментаре на e-mail адресе: nikola.mirkovic@mfp.gov.rs и zoran.bakic@mfp.gov.rs, како бисмо могли да их узмемо у обзир приликом припреме новог издања.