Актуелности

АТС ПОТПИСНИК ILAC MRA СПОРАЗУМА И IAF MLA СПОРАЗУМА

Акредитационо тело Србије је потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF MLA споразум за област сертификације производа

 Током 26. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 24. до 26. октобра 2012. године, донето је 18 резолуција од којих су најзначајније: 
- резолуција о променама везаним за чланство и потписивање MLA споразума којом је потврђено чланство нових акредитационих тела међу којима се налази и Акредитационо тело Србије
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 27006 (IAF Resolution 2012-08) којом је дефинисано да ће  прелазни период за примену новог стандарда трајати 18 месеци од дана објављивања стандарда ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011. године), 
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 17065 (IAF Resolution 2012-09) којом је дефинисано да ће прелазни период трајати 3 године од дана објављивања стандарда ISO/IEC 17065:2012 (15.09.2012. године), 
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 17024 (IAF Resolution 2012-10) којом је дефинисано да ће прелазни период трајати 3 године од дана објављивања стандарда ISO/IEC 17024:2012 (01.07.2012. године), 
- резолуција о прелазном периоду везаном за ISO/CASCO издања (IAF Resolution 2012-11) којом је дефинисано да прелазни период примене свих новообјављених ISO/CASCO стандарда, везаних за оцењивање усаглашености, треба да траје 2 године од дана објављивања осим у посебним случајевима које одобрава Технички комитет IAF-а када је потребно донети посебан документ у вези примене истог, 
- резолуција (IAF Resolution 2012-12) којом се одобрава нормативни документ ISO/IEC TS 17021-2 који ће се примењивати заједно са стандардом ISO/IEC TS 17021 за област EMS са роком за усаглашавање од 2 године од дана објављивања, што практично значи да ће сертификациона тела морати да се усагласе са поменутим документом до 15. августа 2014. године и, 
- резолуције о финансијском извештају зa 2011. годину (IAF Resolution 2012-13 и IAF Resolution 2012-14) којима је прихваћен финансијски извештај за 2011. годину. 

Целу вест можете преузети са сајта Акредитационог тела Србије www.ats.rs