Актуелности

Координационо телo за инфраструктуру квалитета Републике Српске у посети Сектору за инфраструктуру квалитета

15. новембра 2012. године у просторијама Министарства финансија и привреде организована је посета чланова Координационог тела за инфраструктуру квалитета Владе Републике Српске.

15. новембра 2012. године у просторијама Министарства финансија и привреде организована је посета чланова Координационог тела за инфраструктуру квалитета Владе Републике Српске.

Током посете, која је радно – консултативног карактера, представници Владе Републике Српске имали су прилику упознати се са начином рада Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде Републике Србије, те разменити најзначајнија искуства по питањима стандардизације, акредитације, метрологије, преузимања и примене европског законодавства,пријављивање техничких прописа према медјународним организацијама, регистрима техницких прописаи и другим питањима од суштинског значаја за функционисање унутрашњег тржишта Европске уније.