Актуелности

Мишљење у вези са применом Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета дало мишљење у вези са применом појединих одредаба Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/09)

У оквиру активности праћења примене прописа из делокруга Министарства привреде, дато је мишљење о појединим питањима у вези са поступком и начином признавања иностраних исправа и знакова о усаглашености од стране надлежних министарстава, у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашности и овом уредбом.

 

Текст мишљења можете преузети овде.