Актуелности

Објављен Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура

Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник Републике Србије”, број 116/13) објављен је 26. децембра 2013. године, а на снагу је ступио 3. јануара 2014. године.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала и њихових легура, састав комисије која утврђује испуњеност тих услова, њен начин рада и одлучивања, вођење регистра овлашћених тела, садржина и образац евиденције коју води овлашћено тело, начин вођења те евиденције, као и друга питања од значаја за рад овлашћених тела.