Актуелности

Објављен Правилник о означавању обуће као и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа.

Правилник о означавању обуће и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 01/14, 06. 01. 2014. године, а на снагу ступају 14. 01. 2014. године.

Овим правилником прописују се захтеви за означавање главних делова обуће и материјала главних делова обуће која је намењена продаји потрошачима, као и захтеви за додатне писане информације које прате обућу.

Овим правилником прописују се захтеви за означавање и обележавање етикетом података о сировинском саставу текстилних производа, захтеви за употребу назива текстилних влакана при наведеном означавању и обележавању, означавање и обележавање етикетом података о текстилним производима који садрже нетекстилне делове животињског порекла и одређивање сировинског састава текстилних производа који се означавају или обележавају у складу са овим правилником, као и захтеви за додатно означавање и обележавање етикетом података о поступку и начину одржавања одевних текстилних производа, података о скупљању при одржавању одевних текстилних производа, као и података о величини одевних текстилних производа.