Актуелности

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/14, 30. јануара 2014. године, а на снагу ступа 7. фебруара 2014. године.

Овим правилником ближе се прописују захтеви за мерне системе за компримована гасовита горива за возила, означавање мерних система, техничка документација, начин утврђивања испуњености захтева, методе мерења, начин испитивање типа мерних система, као и начин и услови оверавања мерних система.