Актуелности

ТАРИФНИ СТАВОВИ И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА НА ПРОИЗВОДЕ

Тумачење Прилога 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13) (у даљем тексту: Одлука) од 7.6.2013. године

Како је дошло до приметно фреквентнијег погрешног тумачења Одлуке, у смислу суштинске примене техничких прописа на одређене производе, Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде је осетио потребу да у циљу олакшавања свакодневног пословања привредних субјеката да додатно тумачење.

Наиме, тарифна ознака не повлачи по аутоматизму „покривеност“ производа релевантним техничким прописима, односно у складу са Тачком 7.  Одлуке, јасно се закључује да је ингеренција над прилогом 5А у надлежним министарствима.

Такође, нигде није исказана ексклузивна веза прилога 5А и Министарства привреде (раније економије и регионалног развоја, финансија и привреде) тако да сва тумачења и мишљења треба тражити од надлежног министарства за конкретан производ.

Од суштинског је значаја предвиђена намена производа која даље опредељује примену директива, односно правилника. Опредељујући фактори у овом смислу су, дакле, сама природа производа, функција, његова намена коју је одредио произвођач...и сл.

Често је врло танка граница између производа наведених у прилогу 5А и прилогу 6. Довољно је да производ (уређај), који је био (по тарифном ставу) искључиво исказан у прилогу 5А, у складу са новим технолошким решењима и трендовима буде опремљен бежичним технологијама и у том случају постаје производ који је „покривен“ искључиво Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/2012).

Проширена табела Прилога 5А