Актуелности

Обавештење у вези са обнављањем решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила

У складу са чланом 9. став 6. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10) овлашћено тело, ако жели да настави са обављањем послова оверавања мерила, мора поднети захтев за обнављање решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила (Решење о овлашћивању) најкасније три месеца пре истека периода на које је то решење издато.

С обзиром да су прва решења о овлашћивању донета у јулу 2011. године, са роком важења 3 године обавештавамо овлашћена тела за оверавање мерила да је потребно да на време поднесу Захтев за обнављање овлашћивања.

Ради лакше припреме захтева Образац Захтева је објављен на порталу - tehnis.privreda.gov.rs.