Актуелности

Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Представници Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде, учествовали су на састанку овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила и презентовали искуства и запажања из поступaка овлашћивања којe је Министарство спровело током протекле три године.

У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), дана 8. априла 2014. године, у Палати Србије, одржан је Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила. На састанку су разматрана питања која су се, пре свега, односила на израду извештаја о раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила, на усклађеност рада тих овлашћених тела, као и питања досадашњих искустава у њиховом раду.

Комплетна вест са презентацијама и галеријом слика са састанка налази се на интернет страници ДМДМ.