Актуелности

Објављени Водичи за примену Правилника о означавању обуће („Службени гласник РС”, број 1/14) и Правилника о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/14).

Водичи су припремљени са циљем да помогну корисницима текстилних производа и обуће, привредним субјектима и свим другим заинтересованим странама на које се односе Правилник о означавању обуће и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа.

Водичи не представљају тумачење Правилника, већ су намењени заинтересованим странама са циљем да олакшају њихову примену. 

Урађени су у формату спремном за штампу и могу се слободно преузети.

Планирано је редовно ажурирање Водича ради додавања информација о актуелним питањима.

Позивамо читаоце да доставе сугестије и коментаре на е-mail адресе: nikola.mirkovic@privreda.gov.rs и jelena.ivancevic@privreda.gov.rs, како бисмо могли да их узмемо у обзир приликом припреме новог издања.

 

Водич за примену Правилника о означавању обуће („Службени гласник РС”, број 1/14) 

Водич за примену Правилника о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/14)