Актуелности

Хуманитарна помоћ и увоз производа и опреме

Обавештење о потреби прибављања исправа о усаглашености за производе из надлежности Mинистарства привреде, који се увозе као хуманитарна помоћ или донација за отклањање последица поплава у Републици Србији, а који се налазе у Прилогу 5а Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13)

За производе - робу која се увози у Републику Србију у оквиру хуманитарне помоћи или донација за отклањање последица поплава у Републици Србији, а која је предмет техничких  прописа из надлежности Министарства привреде, приликом увозног царињења, НИЈЕ ПОТРЕБНО прибављати исправе о усаглашености у складу са тим прописима

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВИ ЦАРИНА