Актуелности

Измењена висина административних такси

Нова висина административне таксе за издавање мишљења о обавезној сертификацији

Услед ступања на снагу одредаба Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 50/11) дошло је до корекције износа РАТ за све захтеве за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа као и корекције списка потребних докумената који прате захтев.

 Ново упутство за сачињавање Захтева за издавање мишљења о потреби обавезне сертификације