Актуелности

ОДРЖАН САСТАНАК БИЛАТЕРАЛНОГ СКРИНИНГА ЗА ПОГЛАВЉЕ 1 – Слободно кретање робе

У Бриселу је од 9. до 12. септембра 2014. године одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 1 – Слободно кретање робе, на коме су учествовали представници надлежних институција предвођени Министарством привреде и Канцеларијом за европске интеграције.

   Делегацију Републике Србије на билатералном скринингу ПГ 1 предводила је Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима и Јелена Поповић, помоћник министра привреде и заменик председника ПГ1, а делегацију су чинили, поред представника Министарства привреде и представници следећих органа и организација: Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Министарства одбране; Министарства унутрашњих послова; Агенције за безбедност саобраћаја; Института за стандардизацију Србије; Акредитационог тела Србије; Дирекције за мере и драгоцене метале; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и Канцеларије за европске интеграције.

  

Представницима Европске комисије из Генералног директората за проширење (DG Enlargement) и Генералног директората за предузетништво и индустрију (DG ENTR)  представљен је степен усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области слободног кретања робе које је Европска комисија представила на Експаланторном састанку који је одржан у Бриселу од 17. до 20. јуна 2014. године.

   Током четвородневног састанка делегација Републике Србије је представила најважније прописе и институционални оквир по областима:  

 1. Општи принципи: Слободно кретање роба

 2. Оцењивање усаглашености

 3. Акредитација

 4. Метрологија

 5. Тржишни надзор

 6. Слободно кретање роба у нехармонизованом  подручју

 7. Стандардизација

 8. Безбедност машина

 9. Лифтови

 10. Грађевински производи

 11. Еко дизајн и енергетска ефикасност

 12. Опрема и заштитни системи намењени за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери

 13. Жичаре

 14. Пловила за рекреацију

 15. Лична заштитна опрема

 16. Опрема под притиском

 17. Једноставне посуде под притиском и гасни апарати

 18. Емисија буке коју емитују машине на отвореном

 19. Електрична опрема намењена за употребу у оквиру одређених граница напона

 20. Електромагнетска компатибилност

 21. Рaдиo oпрeма и тeлeкoмуникaциoна тeрминaлна oпрeма (РТТЕ)

 22. Експлозиви за цивилну употребу и пиротехника

 23. Детергенти

 24. Прекурсори

 25. Ђубрива

 26. Пољопривредни трактори, моторна возила, мотоцикли, емисија гасовитих и чврстих загађивача из мотора покретних машина који се користе ван пута

 27. Добра лабораторијска пракса

 28. Хемикалије (REACH)

 29. Хемикалије (CLP)

 30. Безбедност играчака

 31. Нотификација техничких прописа

 32. Промет одбрамбених производа (Директива 2009/43/ЕЦ)

 33. Ватрено оружје

 34. Формирање цене лекова и Критеријуми за стављање лекова на Листу лекова који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

 35. Кристал стакло

 36. Текстил

 37. Обућа

 38. Повраћај културних добара

   Излагања чланова српске делегације представљају почетак процене нивоа усклађености нашег правног система са системом ЕУ, као и утврђивање шта је потребно урадити да би се остварила потпуна усклађеност са правним тековинама ЕУ.

   Осим излагања и презентација, чланови делегације су Европској комисији доставили одговоре и друге релевантне материјале и документе, на основу којих ће Европска комисија дати извештај о скринингу. Извештај ће ЕК доставити у току новембра или почетком децембра, са проценом о достигнутом нивоу усклађености  са правним тековинама ЕУ. На основу овог извештаја, Савет ће усвојити Резултат скрининга и, уколико је оцена таква да је Србија достигла довољан ниво усклађености, могу почети преговори о Поглављу 1 – Кретање роба.

   Министартвство привреде, као председавајуће Преговарачком групом 1, је изузетно добро припремило састанак билатералног скрининга, што су посебно истакли представници Генералног директорарата за предузетништво и индустрију, који су нагласили да Поглавље 1 – Слободно кретање робе представља најзначајније и у законодавном погледу најзахтевније поглавље.

  Заменик председника Преговарачке групе Јелена Поповић истакла је такође значај овог поглавља, јер је примена прописа из ове области један од најбитнијих предуслова за повећање нивоа конкурентности српских производа и олакшање узајамне трговине и пословне сарадње привредних субјеката из Србије са привредницима замаља чланица ЕУ у оквиру јединственог европског тржишта. 

   Представници надлежних органа Републике Србије су остварили значајне контакте са стручњацима Европске комисије који су позвали Републику Србију да се укључи у рад Радних група и других стручних тела у којима се разматра примена и припремају измене прописа, како оних који регулишу хоризонтална питања, тако и прописа који дефинишу захтеве за поједине групе производа.  

   Учесници састанка су договорили даљу динамику рада и дефинисали наредне активности и рокове у циљу коначне оцене Европске комисије о степену хармонизације српских прописа у области слободног кретања робе, тј. припреме Извештаја о скринингу.

   Република Србија је прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 1 и биће спремна да их у потпуности примени уз прелазне периоде у одређеним областима, који ће бити предмет преговора.