Актуелности

Објављен Правилник о етилометрима

У „Службеном гласнику РС”, број 124/14 од 12. новембра 2014. године објављен је Правилник о етилометрима.

Правилник се примењује на етилометре који мере и приказују масену концентрацију алкохола у издаху испитаника.

Овим правилником се прописују захтеви за етилометре, означавање eтилометара, начин утврђивања испуњености захтева за етилометре, начин испитивања типа етилометара, методе мерења, као и начин и услови оверавања етилометара.

Правилник се примењује на етилометре који мере и приказују масену концентрацију алкохола у издаху испитаника.

Овај правилник ступа на снагу 20. новембра 2014. године, а примењује се од 1. априла 2015. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за етилометре („Службени лист СФРЈ”, број 42/91) и Метролошко упутство за преглед етилометара („Гласник СЗМДМ”, број 3/96).