Актуелности

У ПКС одржан округли сто са темом: Регулаторни оквир техничког законодавства у Србији и његова примена у пракси

Министарство привреде, Акредитационо тело Србије, Институт за стандардизацију Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале и Привредна комора Србије - Сектор за привредни систем, организовали су Округли сто из области техничког законодавства са темом Регулаторни оквир техничког законодавства у Србији и његова примена у пракси.

Излагачи су презентовали правни оквир хоризонталног законодавства којима се прописују технички захтеви за индустријске производе, поступци оцењивања усаглашености, исправе о усаглашености, техничка документација, захтеви за означавање и обележавање производа, заштитна клаузула, захтеви који морају да испуне тела за оцењивање усаглашености и друге регулативе у Србији као и њихову практичну примену.

Ово је први у низу семинара које ће заједнички организовати Министарство привреде и ПКС у циљу упознавања привредника са техничким законодавством и значају његове примене у технолошким процесима, обавезама привредника у погледу обезбеђивања одговарајућих исправа о усаглашености приликом стављања безбедних и усаглашених производа на тржиште, као и значају инфраструктуре квалитета за подизање конкурентности привреде Републике Србије.

PKS

Детаљнију вест прочитајте на сајту Привредне коморе Србије:

http://www.pks.rs/ZaMedije.aspx?ID=15548

Овде можете прузети презентације:

Ново техничко законодавствo у Републици Србији

Презентација о безбедности лифтова

Захтеви за безбедност машина, нисконапонску електричну опрему и електромагнетска компатибилност (MD, LVD, EMC)

Улога и значај стандардизације у новој техничкој регулативи

Значај акредитованих извештаја и сертификата за привредне субјекте у Републици Србији

Значај законске метрологије за привреду и друштво