Актуелности

Одржан округли сто о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године

Министарство привреде организовало је јавну расправу о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године у форми округлог стола, дана 22. јануара 2015. године, од 10.00 до 12.00 часова, у просторијама Института за стандардизацију Србије.

Јавна расправа о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године спроведена је у периоду од 31. децембра 2014. до 26. јануара 2015. године.

  

На округлом столу представљена је методологија израде, циљева и приоритета дефинисаних Предлогом Стратегије.  Представници институција инфраструктуре квалитета у Србији – Институт за стандардизацију, Дирекција за мере и драгоцене метале и Акредитационо тело Србије, су изложили циљеве и основне приоритете развоја у кључним областима инфраструктуре квалитета. Након презентација и излагања уследила је дискусија, као и извештавање о приспелим коментарима. Детаљан извештај о јавној расправи ћемо објавити након анализе коментара и сугестија и усаглашавања кометара са заинтересованим странама и институцијама ИК.

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године