Актуелности

Објављен Правилник о опациметрима

У „Службеном гласнику РС”, број 15/15 од 6. фебруара 2015. године објављен је Правилник о опациметрима. Правилник се примењује на опациметре који се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа.

Овим правилником се прописују захтеви за опациметре, означавање опациметара, начин утврђивања испуњености захтева за опациметре, начин испитивања типа опациметара, методе мерења, као и начин и услови оверавања опациметара.

Правилник се примењује на опациметре који се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа.

Овај правилник ступа на снагу 14. фебруара 2015. године, а примењује се од 1. априла 2015. године.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за опациметре (,,Службени лист СЦГ”, број 20/03) и Метролошко упутство за преглед опациметара (,,Гласник ЗМДМ”, број 4/95).