Актуелности

Објављени су Правилник о реглоскопима и Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 26/15 од 14. марта 2015. године објављени су Правилник о реглоскопима и Правилник о измени правилника о манометрима за мерење крвног притиска

Правилник о реглоскопима и Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска објављени су у „Службеном гласнику РС”, број 26/15 од 14. марта 2015. године. Ови правилници ступају на снагу 23. марта 2015. године, с тим да се Правилник о реглоскопима примењује почев од 1. априла 2015. године. 

Правилником о реглоскопима прописују се захтеви за реглоскопе, означавање реглоскопа, начин утврђивања испуњености захтева за реглоскопе, методе мерења, као и начин и услови оверавања реглоскопа. Овај Правилник примењује се на реглоскопе који се користе у функцији контроле  и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа. Даном почетка примене овог правилника престају да важе следећи прописи: Правилник о метролошким условима за реглоскопе - уређаје за проверу великог и обореног светла на возилу („Службени лист СРЈ”, број 37/00) и Метролошко упутство за преглед реглоскопа - уређаја за проверу великог и обореног светла на возилу („Гласник ЗМДМˮ, број 3/00).

Правилником о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска у члану 2. Правилника о манометрима за мерење крвног притиска („Службени гласник РС”, број 86/14) брисан је став 2.