Актуелности

Потписан Меморандум о сарадњи у области инфраструктуре квалитета

На осмом заседању Мешовитог комитета за економску сарадњу, који је одржан у Београду 11. и 12. марта 2015. године, потписан је Меморандум о сарадњи између Министарства привереде Републике Србије и Чешке Канцеларије за стандраде, метрологију и испитивања у оквиру Министарства за индустрију и трговину Републике Чешкe

Меморандум су потписали министар Жељко Сертић испред Министарства привреде Републике Србије , а у име Чешке Канцеларије за стандраде, метрологију и испитивања директор Канцеларије Виктор Покорни.

Меморандумом о сарадњи између Министарства привреде и Чешке Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивања се стварају услови за успостављање интензивније привредне сарадње у области инфраструктуре квалитета, као дела укупне економске сарадње између Републике Србије и Чешке Републике.

Наставак раније сарадње у области стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености  је од изузетне важности за јачање институционалне сарадње између потписница  Меморандума у циљу подизања капацитета кључних српских институција инфраструктуре квалитета (Институт за стандардизацију Србије, Акредитационо тело Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале). Ове активности допринеће посредно и јачању конкурентности индустрије Републике Србије и припреме Републике Србије за улазак у Европску унију, односно,  припреме за успешно вођење и окончање преговора у области првог преговарачког поглавља - Слободно кретање робе. Интензивна сарадња такође  има за циљ олакшавање приступа српских индустријских производа јединственом европском тржишту.

Меморандумом се потврђује намера обе стране да промовишу ближу сарадњу између привредних субјеката засновану на поштовању европских и међународних принципа, прописа и стандарда, вођени економским интересима обе државе.

Ближа сарадња у области стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености ће се вршити кроз размену искустава, информација о техничким прописима, рад тела за оцењивање усаглашености, размену стручњака, мишљења, и публикација, припрему заједничких пројеката, организовање обука и студијских посета у заједничком интересу.