Актуелности

Започета реализација пројекта у оквиру вишекорисничке ИПА 2011

Нови регионални пројекат за унапређење инфраструктуре квалитета земаља Западног Балкана и Турске

Реализација пројекта је почела 15. августа 2011. године и трајаће 30 месеци, односно до 15. фебруара 2014. године.

Пројекат је регионалног карактера и укључује институције инфраструктуре квалитета из Србије, Црне Горе, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Албаније, Косова (под Резолуцијом УНХЦР-а 1244/99) и Турске.

Пројекат обухвата 4 компоненте:

1. Оцена напретка институција инфраструктуре квалитета земаља у региону;

2. Регионалне шеме за  проверу стручне оспособљености лабораторија у приоритетним областима привреде земаља региона (proficiency testing);

3. Обуке из области инфраструктуре квалитета (стандардизације, акредитације, метрологије, оцењивање усаглашености, тржишног надзора и др.);

4. Јачање регионалне сарадње у области инфраструктуре квалитета (networking);

Канцеларија пројекта је, по други пут, смештена у Министарству економије и регионалног развоја Србије.