Актуелности

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

У Привредној комори Србије одржан Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“ организован је у сарадњи Привредне коморе Србије и Министарства привреде. Учесницима су представљени основни принципи нехармонизованог подручја и смернице за све будуће обавезе које се односе на мерило 1 за отварање поглавља 1 – Слободно кретање робе.

Душанка Калезић, саветник председника Привредне коморе Србије истакла је да је поглавље 1 – које обухвата правила и прописе за слободно кретање робе представља поглавље у коме је садржана једна од основних слобода функционисања јединственог тржишта и стога је посебно важно за нашу привреду. Општи принцип овог поглавља указује да се производима може слободно трговати на тржишту ЕУ.

Миодраг Дуганџија из Министарства привреде представио је опште принципе који се односе на нехармонизовано подручје ЕУ и нагласио посебан значај даљег заједничког рада надлежних министарстава и привреде на уклањању свих баријера трговини. (Презентација: Нехармонизовано подручје у ЕУ - општи принципи)

Тања Петровић, руководилац Групе за техничке прописе у нехармонизованој области у Министарству привреде представила је наредне кораке и смернице за испуњавање обавеза онако како су дефинисане у Извештају о потреби достављања Европској комисији акционог плана у вези са мерилом 1 за отварање преговора у поглављу 1. (Презентација: Представљање извештаја о корацима за испуњење мерила 1)  

Правну и техничку анализу прописа кроз примере и препоруке представио је Зоран Бакић, самостални саветник у Министарству привреде. (Презентација: Примери и препоруке за анализа прописа)