Актуелности

Објављен Правилник о начину признавања иностраних жигова

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала („Сл. гласник РС”, бр. 9/12) је објављен 5. фебруара, а ступа на снагу 13. фебруара 2012. године.

Овим правилником ближе се прописује начин признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала.

Признање иностраних жигова се врши на захтев увозника односно заступника који се подноси министарству надлежном за драгоцене метале – Министарству економије и регионалног развоја. Правилником је прописана садржина наведеног захтева, докази који се подносе уз захтев, као и садржина решења којим се врши признавање иностраног жига у складу са Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/11).

Званично време Републике Србије

Анкете