Актуелности

Недеља квалитета по 21. пут

Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја отворила је Недељу квалитета 2012.

У уводном излагању г-ђа Поповић поздравила je учеснике 21. по реду традиционалне манифестације, која се у организацији Фонда за културу квалитета и изврсност 'FQCE' одржава у Привредној комори Србије, од 29. фебруара до 2. марта 2012. године. Помоћник министра је укратко представила активности, односно резултате Министарства економије и регионалног развоја усмерене ка процесу пуне хармонизације законодавства РС са европским прописима у области слободног кретања робе. МЕРР  је након успостављања хоризонталног правног оквира преузело највећи део европских директива за производе из свог делокруга (за машине, електромагнетску компатибилност, електричну опрему, лифтове, лична заштитна опрема и др.) чиме је извршено усклађивање техничких захтева за производе који се стављају на тржиште. Такође је настављен процес унапређења институција неопходних за спровођење законског оквира за слободан проток робе (област стандардизације, акредитације, метрологије, оцењивања усаглашености) и стварања услова за њихово пуноправно чланство у европским организацијама, у циљу пуне интеграција РС у јединствено европско тржиште.

Госпођа Поповић је најавила да је МЕРР, уз подршку немачке организације за техничку помоћ - ГИЗ, започело израду анализа индустрије и система за за оцењивање усаглашености Р. Србије што ће представљати основ за припрему Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета. Доношење овог дугорочног стратешког документа има за циљ успостављање уравнотеженог, стабилног и одрживог система инфраструктуре квалитета, усаглашеног са потребама и дугорочним плановима индустрије Рeпублике Србије.

Још једном је подсетила учеснике - представнике индустрије,  да је отворен конкурс за доделу Националне награде за пословну изврсност „ОСКАР КВАЛИТЕТА“ за 2012. годину, која ће се и ове године доделити под покровитељством Министарства економије и регионалног развоја.Званично време Републике Србије

Анкете