Актуелности

Одржана Регионална радионица Техничке препреке у трговини између CEFTA страна

Одржана Регионална радионица Техничке препреке у трговини између CEFTA страна

21 септембра 2021. године, у хотелу „Metropol Palace“, Београд, у организацији Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) „Подршка регионалним економским интеграцијама“, одржана је Регионална радионица „Техничке препреке у трговини између CEFTA страна“.

Излагач Philippe Portalier је одржао презентације о предностима регионалних економских интеграција: „Support to regional economic cooperation and integration within CEFTA framework“ које су базиране на претходно припремљеној секторској економској анализи  (INCEPTION ECONOMIC SECTOR ANALYSIS for the preparation of mutual recognition programmes aligned with the EU acquis in the manufactured industrial goods sectors).

Дискусија је показала да постоје различити ставови у погледу степена усклађености сваке CEFTA стране са EU acquis што потврђује потребу за даљом проценом хармонизације од стране независних експерата.

После дискусије свих учесника закључено је да су у овом тренутку најактуелнији производи из групе електричне опреме, машина и опреме под притиском, као и текстилних производа, обуће и грађевинских производа. Планиране су даље активности: анализе тела за оцењивање усаглашености у CEFTA странама, процену њихове компетентности, оцена институционалног и оперативног окружења за привредне субјекте са посебним освртом на средња и мала предузећа и њихове потребе, као и оквир за стварање бољег окружења у циљу смањења    техничких препрека трговини и даљег унапређења увоза и извоза.