Законодавне новине

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА НА ОСНОВУ ПРОПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације објављен је 29. маја 2012. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 54/12 и ступа нa снагу 6. јуна 2012. године

Овим правилником ближе се прописује начин утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима на основу прописане документације, као и садржина те документације.

Званично време Републике Србије

Анкете