Законодавне новине

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 82/22 од 22. јула 2022. године објављен је Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 82/22 од 22. јула 2022. године и ступа на снагу 30. јула 2022. године.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације („Службени гласник РС”, број 54/12).