Законодавне новине

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 84/22 од 29. јула 2022. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли.

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 84/22 од 29. јула 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 6. августа 2022. године.