Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о непокрeтним резервоарима

Правилник о изменама и допуни Правилника о непокретним резервоарима објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 85/23 од 6. октобра 2023. године.

Овај правилник ступио је на снагу 6. октобра, а примењује се од 14. октобра 2023. године.