Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене

У службеном гласнику број 86/23 од 11. октобра 2023. године објављен је Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене.

Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене  објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 86/2023 од 11.10.2023. године, ступа на снагу 19.10.2023, а примењује се од 1.1.2025.

 

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања материјализованих мера дужине – мерила дужине опште намене, захтевикоје мере дужине морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености тих захтева.