Законодавне новине

Припремљен Водич за примену правилника о ЛЗО

Објављен је Водич за примену Правилника о личној заштитној опреми, који је усклађен са Водичом за примену Уредбе објављеним у ЕУ, у aприлу 2018. године.

Објављен је Водич за примену правилника о ЛЗО, који је усклађен са првим издањем Водича о ЛЗО објављеним у априлу 2018. године. Водич је намењен свим заинтересованим странама у процесу израде, стављања на тржиште и оцењивања усаглашености ЛЗО.