Законодавне новине

Донета Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, a иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“број 79 од 6. августа 2021. године.

Доношењем наведене одлуке у законском року Влада је извршила усклађивање оснивачког акта Акредитационог тела Србије са oдребама Закона о изменама и допунама Закона о акредитацији („Службени гласник Републике Србије“ број 47/21).