Законодавне новине

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 18/22 од 11. фебруара 2022. године објављен је Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 18/22 од 11. фебруара 2022. године и ступа на снагу 19. фебруара 2022. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, бр. 106/13 и 13/18).