Група за међународну сарадњу и пројекте

Група за међународну сарадњу и пројекте обавља послове који се односе на: припрему материјала и прилога за рад ПГ1 који се односе на послове из делокруга Одељења; припрему, преговоре и израду нацрта билатералних и мултилатералних споразума из области оцењивања усаглашености исправа усаглашености; припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум); пројектно планирање домаћих и иностраних средстава (из донаторских фондова) намењених развоју области слободе кретања робе; анализирање потреба, утврђивање приоритета, предлагање, координацију која се односи на техничке препреке у трговини; израда дугорочних развојних планова и програма у области уклањања непотребних препрека у трговини ислободног кретања робе (ПГ1); давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; организацију послова припреме пројеката развојне помоћи и праћење њихове реализације као и координацију приоритета и анализу ефеката коришћења развојне помоћи; организацију и надзор послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум и активности усмерене ка развоју инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана, као и друге послове из ове области

Званично време Републике Србије

Анкете