ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

извор: интернет страна Дирекције за мере и драгоцене метале

UTC је светски еталон времена који има само локалне физичке реализације, следиве до UTC. UTC (DMDM) је српска реализација UTC, национални еталон времена и фреквенције и званично време у Србији, а добијено је од атомских часовника у ДМДМ. У 2011. години UTC (DMDM) се разликовало од UTC за мање од 35 наносекунди.

ДМДМ је започела дистрибуцију времена UTC (DMDM) преко интернета, коришћењем NTP протокола (Network Time Protocol), који омогућава синхронизацију часовника на рачунарима клијената са референтним часовником. На интернет страницама портала ТЕХНИС преузето је званично време у Републици Србији од ДМДМ. 

Временски податак дистрибуира се са два јавна временска сервера нивоа Stratum 2 који су прикључени на по један од два временска сервера вишег нивоа - Stratum 1. Ови сервери су повезани на национални еталон времена UTC (DMDM).

Јавни сервери су:

  • vreme1.dmdm.rs; vreme1.dmdm.gov.rs
  • vreme2.dmdm.rs; vreme2.dmdm.gov.rs

За синхронизацију часовника на рачунару клијента са овим серверима потребан је софтвер на рачунару клијента који подржава NTP протокол (Network Time Protocol). Такав софтвер постоји за све важније оперативне системе или је чак и део самог оперативног система.

Апликације које се могу користити за кoмуникацију са јавним серверима су:

  • ntp-4.2.4p8@lennon-o-lpv-win32-setup.exe
  • SetupSymmTime4.10.exe
  • TSInstal.exe

и могу преузети бесплатно на адресама:

  • www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm
  • www.symmetricom.com/resources/downloads/symmtime/download-symmtime/
  • www.luziusschneider.com

Клијент у својој апликацији треба да подеси интервал синхронизације. Да би секунда на корисничком рачунару увек била тачна, довољно је да овај интервал буде 1 сат, а не би требало да буде краћи од 10 минута да не би дошло до успоравања рада сервера, тако да би сви клијенти који се обраћају серверима за синхронизацију могли бити оптимално услужени.

Тачност синхронизације путем NTP зависи, углавном, од брзине интернет конекције, броја рачунара који истовремено шаљу захтев за синхронизацијом, удаљености сервера и квалитета интернет везе. Директан приступ временским серверима нивоа Stratum 1 предвиђен је искључиво за ауторизоване кориснике уз верификацију аутентичности дистрибуираног податка о времену.

Напомена:

ДМДМ не преузима никакву одговорност за штету проузроковану корисницима због неуспешног преузимања податка о времену или преузимања нетачног податка услед неквалитетне везе са јавним серверима у ДМДМ, или као последице кашњења на интернету.

ДМДМ ни у ком случају није одговоран за било какву насталу штету у вези са коришћењем или извршавањем услуге преузимања податка о времену са јавних сервера ДМДМ, а посебно у вези са осигурањем квалитетне везе са корисником.

Званично време Републике Србије

Анкете