В е с т и

13. 11. 2015. Актуелности

Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета 2015-2020

На седници Владе 30. октобра 2015. године донета је Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године и објављена у „Службеном ...

13. 11. 2015. Актуелности

Укинут Правилник о техничким и другим захтевима за намештај („Службени гласник РС”, бр. 56/09)

Анализирајући важеће техничке прописе у овој области и учестале примедбе привреде која указује на застарелост и превазиђеност захтева дефинисаних стандардима на које се Правилник ...

13. 11. 2015. Актуелности

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о метрологији

Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији завршена је 30. октобра 2015. године ...

04. 11. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о безбедности машина

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о безбедности машина ...

30. 10. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о електромагнетској компатибилности

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о електромагнетској компатибилности ...

30. 10. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ...

26. 10. 2015. Актуелности

Твининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености“

Циљ пројекта је да се повећа конкурентност српских предузећа и индустрије на тржишту ...

22. 10. 2015. Актуелности

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала завршена је 14. Октобра 2015. године ...

03. 10. 2015. Актуелности

Прихваћен захтев Србије за приступање Конвенцији за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала

У Лондону је 10. септембра одржан састанак 77. сталног комитета Конвенције за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала ...

31. 07. 2015. Актуелности

Објављени Правилник о млекомерима и лактофризима и Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије

У „Службеном гласнику РС”, број 66/15 од 27. јула 2015. године објављени су Правилник о млекомерима и лактофризима и Правилник о мерним трансформаторима који се користе за ...