В е с т и

04. 12. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији ...

15. 11. 2013. Актуелности

Уручене награде ''Оскар квалитета'' за 2013. годину

Уз подршку Министарства привреде Фондација за културу квалитета и изврсност – FQCE и часопис «Квалитет и изврсност» у сарадњи са Привредном комором Србије организовали су ...

13. 11. 2013. Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде од 1. новембра 2013. налази се на новој адреси – Ресавска 24, Београд, III и IV спрат ...

12. 11. 2013. Догађања

Отворен форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије

Јелена Поповић, помоћник министра привреде за инфраструктуру квлитета отворила Форум квалитета и пословне изврсности у Привредној комори Србије ...

23. 09. 2013. Актуелности

Мишљење у вези са применом Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета дало мишљење у вези са применом појединих одредаба Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ...

05. 09. 2013. Актуелности

Објављен Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Правилник о изменама и допунама правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени гласник Републике Србије” ...

03. 09. 2013. Актуелности

Припрема Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета 2014-2020

Имајући у виду да инфраструктуру квалитета чине: стандардизација, акредитација, метрологија и оцењивање усаглашености са техничким прописима и стандардима, Министарство привреде ...

21. 08. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о означавању материјала главних делова обуће

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о означавању материјала главних делова обуће ...

21. 08. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о означавању и обележавању текстилних производа

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о означавању и обележавању текстилних производа ...

16. 08. 2013. Актуелности

Објављен правилник o метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају

Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају објављен је 14. августа 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 72/13 и ступа на ...