В е с т и

10. 04. 2014. Актуелности

Објављени правилници о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, алкохолометрима, и мерилима нивоа звука

Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, Правилник о алкохолометрима и Правилник о мерилима нивоа звука објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије” ...

10. 04. 2014. Актуелности

Објављени списак српских стандарда из области мерила и списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила

Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број ...

08. 04. 2014. Актуелности

Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Представници Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде, учествовали су на састанку овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила и презентовали искуства ...

04. 04. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са обнављањем решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила

У складу са чланом 9. став 6. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10) овлашћено тело, ако жели да настави са обављањем послова оверавања мерила, мора поднети ...

27. 03. 2014. Актуелности

ТАРИФНИ СТАВОВИ И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА НА ПРОИЗВОДЕ

Тумачење Прилога 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13) (у даљем тексту ...

18. 03. 2014. Актуелности

Безбедност дечијих игралишта

У Републици Србији, у овом тренутку, не постоји ни један технички или други пропис којим су прописани технички или други захтеви за дечија игралишта, односно за опрему за ...

04. 03. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем медицинских термометара

Правилник о медицинским термометрима („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на снагу овог правилника престали су да ...

04. 03. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем бројила реактивне електричне енергије

Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на ...

21. 02. 2014. Законодавне новине

Обавештење о важењу издатих потврда о усаглашености за производе

У складу са чланом 10. Правилника о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС”, број 13/10), чланом 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу ...

04. 02. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/14, 30. јануара 2014. године, а на снагу ...