В е с т и

27. 03. 2014. Актуелности

ТАРИФНИ СТАВОВИ И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА НА ПРОИЗВОДЕ

Тумачење Прилога 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13) (у даљем тексту ...

18. 03. 2014. Актуелности

Безбедност дечијих игралишта

У Републици Србији, у овом тренутку, не постоји ни један технички или други пропис којим су прописани технички или други захтеви за дечија игралишта, односно за опрему за ...

04. 03. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем медицинских термометара

Правилник о медицинским термометрима („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на снагу овог правилника престали су да ...

04. 03. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са оверавањем бројила реактивне електричне енергије

Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13) је ступио на снагу 7. јануара 2014. године. Даном ступања на ...

21. 02. 2014. Законодавне новине

Обавештење о важењу издатих потврда о усаглашености за производе

У складу са чланом 10. Правилника о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС”, број 13/10), чланом 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу ...

04. 02. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/14, 30. јануара 2014. године, а на снагу ...

14. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о означавању обуће као и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа.

Правилник о означавању обуће и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 01/14, 06. 01. 2014 ...

09. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3

Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број ...

06. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура

Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и ...

30. 12. 2013. Актуелности

Објављена три правилника из области метрологије

У новембру и децембру објављена су три правилника из области метрологије и то: Правилник о престанку важења одређених правилника („Службени гласник РС”, број 99/2013), Правилник ...