Догађања

ОДРЖАН САСТАНАК ЕКСПЛАНАТОРНОГ СКРИНИНГА ЗА ПОГЛАВЉЕ 1 - Кретање роба

У Бриселу је од 17. до 20. јуна 2014. год. одржан eкспланаторни скрининг за Поглавље 1 - Кретање роба на коме су учествовали представници надлежних институција предвођени Министарством привреде и Канцеларијом за европске интеграције.

Делегацију Републике Србије на експланаторном скринингу ПГ 1 предводила је Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима и Јелена Поповић, помоћник министра привреде и заменик председника ПГ1.

У складу са Одлуком о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији, органи и организације чији представници учествују у раду Преговарачке групе 1 су: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике, Министарство културе и информисања, Министарство финансија, Министарство одбране, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, РАТЕЛ, Агенција за безбедност саобраћаја, Институт за стандардизацију Србије, Акредитационо тело Србије и Дирекција за мере и драгоцене метале.

Министарство привреде, које води Преговарачку групу 1, је изузетно добро припремило састанак експланаторног скрининга, што је посебно истакао представник Генералног директората за проширење, и представник Генералног доректората (ДГ) за предузетништво и индустрију Европске комисије.

 Истакнут је значај хармонизације са ЕУ у области слободе кретања робе, односно преговора у оквиру Поглавља 1 Аcquis-a за припрему привреде Србије за слободан проток робе између Србије и земаља Европске уније, а посебно да је примена прописа из ове области један од најбитнијих предуслова за повећање нивоа конкурентности српских производа и олакшање трговине и пословне сарадње привредних субјеката из Србије са привредницима земаља ЕУ у оквиру јединственог европског тржишта.

Након што су представници Европске комисије представили правне тековине, политике и одредбе законодавства у области слободног кретања роба, чланови делегације Републике Србије су поставили низ питања из великог броја области које ова Преговарачка група обухвата. Представици Европске комисије заједно са експертима из одређених области, су констатовали да је ниво експертизе коју делегација Преговарачке групе 1 поседује завидан, а прецизност питања која су постављена на самом састанку оцењена је као изузетно значајна и за саму Европску комисију,  тако да су након појединих питања делегације Републике Србије излагачи дошли до закључка да у тим областима треба преиспитати нека решења европских прописа.

Са представницима Европске комисије, експертима и излагачима, представници надлежних институција Републике Србије, као чланови Преговарачке групе 1, остварили су значајне контакте у циљу што боље припреме за Билатерални скрининг и за све предстојеће активности Преговарачке групе 1.

Учесници састанка су договорили даљу даљу динамику рада и дефинисали наредне активности и рокове у циљу припреме учешћа делегације Србије на састанку Билатералног скрининга. 

Prezentacije sa eksplanatornog skrininga

17 -20 June 2014

Opening & Introduction

(inc. short explanations regarding Cultural Goods,

 Outdoor equipment noise emissions, &

Explosive atmospheres equipment

(ATEX)


Free Movement/Non-harmonised sectors


Free movement of goods

 

Measures having equivalent effect

 

New Legislative Framework

 

Conformity Assessment

 

NANDO

 

Market surveillance

 

Construction products (CPR)

 

Accreditation

 

Metrology


Measuring containers (bottles)


Measuring instruments (MID)


Measuring units


Non-Automatic Weighing Instruments (NAWI)


Pre-packaged products

 

CE Marking

 

Cableways

 

Personal Protective Equipment (PPE)

 

Gas appliances (GAD)

 

Standardisation

 

Lifts

 

Recreational craft

 

Machinery

 

Pressure equipment


Pressure vessels (simple, SPVD)


Aerosol dispensers (ADD)

 

Good Laboratory Practice (GLP)

 

Fertilisers

 

Agricultural/forestry tractors

 

Motor vehicles


Tractors

Non-road Mobile Machinery Emissions

 

Chemicals (CLP)

 

Chemicals – REACH

 

Explosives (civil)


Pyrotechnic Articles

 

Detergents


Drug precursors

 

Crystal glass

 

Firearms


Defence products

 

Toy safety

 

Eco-design

 

 

Footwear


Textiles

 

Medicinal products – pricing

 

 

Electromagnetic Compatibility (EMC)


Low voltage (LVD)


Radio & Telecom Equipment (RTTE)

 

Notification of technical regulations

 

 

New layer...