Актуелности

Објављени списак српских стандарда из области мерила и списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила

Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 39/14, 9. априла 2014. године, чиме се постиже пуна примена Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13).

Списак српских стандарда из области мерила

Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила