NACRTI STRATEŠKIH DOKUMENATA

u cilju otvaranja Poglavlja 1 - Sloboda kretanja robe Ministarstvo privrede koordinira rad na ispunjenju dva merila (Opening benchmarks). 

Početkom 2023. godine Evropska komisija je, nakon višegodišnjeg usaglašavanja, odobrila Nacrte strateških dokumenata pripremljenih radi ispunjenja merila za otvaranje Poglavlja.  

Tokom 2023/24. godine Ministarstvo privrede sprovodi proceduru pribavljanja mišljenja nadležnih organa na Nacrte strateških dokumenata, radi dostavljanja Vladi na usvajanje (na linkovima su Nacrti za mišljenje jul 2024).