V e s t i

24. 01. 2022. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o znaku usaglašenosti

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 4/22 od 14. januara 2022. godine objavljena je Uredba o znaku usaglašenosti ...

24. 01. 2022. Zakonodavne novine

Obrazovan Savet za kvalitet

Vlada Republike Srbije, donela je Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji ...

05. 01. 2022. Zakonodavne novine

Uredba o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 132/21 od 30. decembra 2021. godine objavljena je Uredba o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ...

31. 12. 2021. Aktuelnosti

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, 25. decembra 2021. godine, započela je kampanja „Pirotehnička sredstva nisu igračke“, koju zajednički sprovode ...

31. 12. 2021. Zakonodavne novine

Obaveze imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti povodom prestanka izdavanja potvrda o usaglašenosti propisanih Pravilnikom o LVD, Pravilnikom o EMC i Pravilnikom o bezbednosti mašina

Podsećamo tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik ...

30. 12. 2021. Aktuelnosti

Srećna Nova godina i Božić

Zahvaljujemo se na dobroj saradnji i poverenju u prethodnom periodu ...

28. 12. 2021. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i ispravi o usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 23. decembra 2021. godine donela Uredbu o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i ispravi o usaglašenosti ...

13. 12. 2021. Zakonodavne novine

Pravilnik o regloskopima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 120/21 od 10. decembra 2021. godine objavljen je Pravilnik o o regloskopima ...

07. 12. 2021. Zakonodavne novine

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine objavljen je Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala ...