V e s t i

14. 09. 2021. Događanja

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru Projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 14. septembra 2021. godine, u hotelu Mona Plaza u Beogradu, održana ...

10. 09. 2021. Događanja

Radionica „ACAA pregovori i uticaj na sistem infrastukture kvaliteta”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, u organizaciji Ministarstva privrede (Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda) i saradnji sa Privrednom komorom Srbije ...

08. 09. 2021. Događanja

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 7. septembra 2021. godine, u hotelu Prag, održan je jednodnevni ...

03. 09. 2021. Događanja

PTB Projekat „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“

Sastanak članova Odbora Projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“ ...

03. 09. 2021. Zakonodavne novine

Doneta Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Na sednici održanoj dana 5. avgusta 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije ...

03. 09. 2021. Događanja

IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 1. i 2. septembra 2021. godine, u hotelu Prag, održane su jednodnevne ...

28. 07. 2021. Aktuelnosti

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, u prostorijama Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, 28. jula 2021. godine, putem video linka, održan je ...

21. 07. 2021. Aktuelnosti

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI – KAKO POSLE?

Stavljanje EEE proizvoda (električna i elektronska oprema) na tržište Republike Srbije posle 31. decembra 2021. godine ...

02. 07. 2021. Najave

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 – na osnovu ugovora EU Contract EuropeAid/135592/IH/SUP /RS - Projekat „Nabavka opreme ...

25. 06. 2021. Događanja

Dan akreditacije u Republici Srbiji

U skladu sa Statutom Akreditacionog tela Srbije, ATS svake godine obeležava 9. jun kao Međunarodni dan akreditacije i 28. jun kao Dan akreditacije u Republici Srbiji po danu ...