Zakonodavne novine

18. 04. 2024. Zakonodavne novine

Objavljeno nekoliko pravilnika iz oblasti metrologije

Od januara do aprila 2024. godine objavljeno je devet pravilnika iz oblasti metrologije ...

28. 12. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu

U Službenom glasniku broj 115/23 od 22. decembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu ...

28. 12. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju automatskih dozirnih vaga

U Službenom glasniku broj 115/23 od 22. decembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju automatskih dozirnih vaga ...

23. 11. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za točenje goriva

U službenom glasniku broj 96/23 od 2. novembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti ...

30. 10. 2023. Zakonodavne novine

Novi pravilnici iz oblasti metrologije

U periodu od 13. do 27. oktobra 2023. godine objavljeno je pet pravilnika iz oblasti metrologije ...

17. 10. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene

U službenom glasniku broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene ...

17. 10. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju taksimetara

U službenom glasniku broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju taksimetara ...

12. 10. 2023. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nepokretnim rezervoarima

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nepokretnim rezervoarima objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 85/23 od 6. oktobra 2023. godine ...

01. 08. 2023. Zakonodavne novine

IZMENjEN PRAVILNIK O OZNAČAVANjU OBUĆE

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 63/23 od 28. jula 2023. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o označavanju obuće ...

01. 08. 2023. Zakonodavne novine

Pravilnik o overavanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 63/23 od 28. jula 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine ...