Zakonodavne novine

07. 12. 2021. Zakonodavne novine

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine objavljen je Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala ...

23. 11. 2021. Zakonodavne novine

Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta od danas obavezan za sva igrališta

Sva dečija igrališta od danas moraju da ispunjavaju zahteve u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta, čija primena stupa na snagu ...

03. 09. 2021. Zakonodavne novine

Doneta Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Na sednici održanoj dana 5. avgusta 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije ...

10. 06. 2021. Zakonodavne novine

Predlog zakona o metrologiji

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 3. juna 2021. godine, utvrdila Predlog zakona o metrologiji ...

17. 05. 2021. Zakonodavne novine

Donet Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 49/21 od 14. maja 2021. godine objavljen je novi Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ...

11. 05. 2021. Zakonodavne novine

Donet Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji stupa na snagu 18. maja ...

11. 05. 2021. Zakonodavne novine

Zakon o predmetima od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakon o predmetima od dragocenih metala ...

27. 04. 2021. Zakonodavne novine

Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa ...

26. 04. 2021. Zakonodavne novine

Vlada Republike Srbije utvrdila Predloga zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 22. aprila 2021. godine, utvrdila Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ...

19. 04. 2021. Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova

U službenom glasniku broj 38/2021 od 16. aprila 2021 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti ...