Najave

07. 09. 2022. Najave

Najava medijske kampanje u oblasti standardizacije

Najava medijske kampanje u oblasti standardizacije "Standardi jesu važni – učestvuj u standardizaciji“ ...

26. 07. 2022. Najave

Naredna Generalna skupština CEN/CENELEC u Beogradu

Institut za standardizaciju Srbije će 2023. godine biti domaćin Generalne skupštine evropskih organizacija za standardizaciju ...

01. 07. 2022. Najave

Čuvaj sebe - koristi zaštitnu opremu

Najava medijske kampanje u oblasti lične zaštitne opreme „Čuvaj sebe - koristi zaštitnu opremu“ ...

23. 06. 2022. Najave

Obeležavanje dana akreditacije

U utorak, 28. juna 2022. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će zajedno sa svojim klijentima, ocenjivačima, ekspertima, predstavnicima državnih institucija i ostalim saradnicima ...

09. 03. 2022. Najave

Sednica Saveta za kvalitet

Prva sednica Saveta za kvalitet će biti održana u Palati Srbija, sala 368 (III sprat, ulaz istočno krilo), dana 15. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova ...

02. 07. 2021. Najave

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013

Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 – na osnovu ugovora EU Contract EuropeAid/135592/IH/SUP /RS - Projekat „Nabavka opreme ...

16. 01. 2020. Najave

EU PROJEKAT ZA ENERGETSKO OZNAČAVANjE I EKO DIZAJN PROIZVODA

Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda ...

22. 07. 2019. Najave

Obuka za proizvođače, uvoznike i zastupnike opreme i podloge za dečja igrališta

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje obuku za projektante, proizvođače, uvoznike i zastupnike opreme za dečja igrališta i podloge za ...

19. 04. 2019. Najave

Seminar - Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta

Krajem prošle godine usvojen je prvi Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta u našoj zemlji, kojim se uređuje ova izuzetno važna oblast. Pravilnik se poziva na seriju standarda ...

16. 11. 2018. Najave

Kilogram je spreman za redefiniciju

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija, saopštava da će se 16. novembra 2018. godine na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i ...