Najave

Obeležavanje dana akreditacije

U utorak, 28. juna 2022. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će zajedno sa svojim klijentima, ocenjivačima, ekspertima, predstavnicima državnih institucija i ostalim saradnicima proslaviti Svetski dan akreditacije kao i Dan akreditacije u Republici Srbiji kojim se obeležava dan kada je ATS 2000. godine izdao prvi sertifikat o akreditaciji.

Ovogodišnja tema Svetskog dana akreditacije glasi: „Akreditacija: Održivost u ekonomskom rastu i životnoj sredini“ i ima za cilj da skrene pažnju na to kako akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti pružaju globalna rešenja za pitanja od opšteg značaja, kao što su održivost u ekonomskom rastu i zaštita životne sredine. U vremenu u kome živimo konceptu očuvanja i zaštite životne sredine i resursa za buduće generacije u svetskim okvirima nad tržišnim konceptom beskompromisnog ekonomskog rasta, jer nas sama priroda, kao i s njom povezane ekonomske prilike na to sve više opominju.

Primena različitih standarda i šema ocenjivanja usaglašenosti mogu pomoći preduzećima, industriji i regulatorima sagledavanju, uspostavljanju i sprovođenju ekoloških politika. Akreditovano ocenjivanje usaglašenosti i primena relevatnih standarda pruža sigurnost da se oni kompetentno i dosledno primenjuju čime akreditacija pronalazi svoju bitnu ulogu u celom ovom procesu. Kao nacionalno akreditacino telo svesni smo uloge i odgovornosti, koje zajedno sa svojim saradnicima i ostalim institucijama infrastrukture kvaliteta, neposredno ili posredno imamo u očuvanju ekonomskog rasta, životne sredine i resursa za buduće generacije u Republici Srbiji.

(Izvor: https://www.ats.rs/sr/vesti/2022/05/proslava-svetskog-dana-akreditacije-i-dana-akreditacije-u-republici-srbiji-28-jun-2022-godine ;

https://ats.rs/sr/vesti/2022/05/svetski-dan-akreditacije-wad2022